Co to jest aplikacja Spooler SubSystem i dlaczego wysokie zużycie procesora?

Menedżer zadań systemu Windows, nadzorujący procesy systemu Windows, pomaga znaleźć procesy, które mogą zużywać duże zasoby komputera, takie jak wysokie użycie dysku, procesora, pamięci itp. W tym poście zobaczymy, czym jest aplikacja Spooler SubSystem i dlaczego czasami daje problemy z wysokim zużyciem procesora .

Aplikacja Spooler SubSystem (spoolsv.exe)

Czasami po uruchomieniu usługi Menedżera zadań można odkryć, że aplikacja Spooler SubSystem wykorzystuje ponad połowę procesora i ponad gigabajt pamięci. Czym jest w szczególności aplikacja Spooler System i dlaczego działa na Twoim komputerze? Za chwilę znajdziemy odpowiedzi na te pytania.

Aplikacja Spooler SubSystem to proces, który pomaga użytkownikowi zarządzać drukarką i systemami faksowymi . Za każdym razem, gdy program wysyła dokument do drukarki, aplikacja podsystemu bufora dodaje go do kolejki drukowania. Usługa bufora wydruku zapisuje te zadania drukowania w pamięci i wysyła je pojedynczo do drukarki, gdy drukarka jest dostępna. Wymaga dostępu do Internetu tylko wtedy, gdy używasz drukarki w sieci.

Podsystem bufora (spoolsv.exe)

W normalnych sytuacjach cały proces przebiega normalnie (jak widać na powyższym zrzucie ekranu) i nie powinien wykorzystywać wielu zasobów komputera. Podczas drukowania zużywa tylko część zasobów procesora i jest to dopuszczalne. Jednak w innych przypadkach proces spoolsv.exe może zużywać znaczne ilości zasobów procesora . Może się to zdarzyć, gdy wystąpi problem z systemem drukowania Windows. Możliwe scenariusze mogą obejmować kolejkę drukowania pełną zadań lub nieprawidłowo skonfigurowaną drukarkę.

Wysokie użycie procesora przez aplikację Spooler SubSystem

Pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z drukarką i sprawdzenie, czy ci to pomoże.

Jeśli tak się nie stanie, otwórz panel sterowania l. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie Narzędzia administracyjne, a następnie Usługi.

W usługach znajdź Bufor wydruku, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Zatrzymaj .

Po zatrzymaniu tego procesu pozostaw otwarte okno Menedżera usług i Eksploratora plików systemu Windows, a następnie przejdź do poniższego folderu.

C: \ Windows \ System32 \ spool \ PRINTERS

Windows 10

W tym folderze usuń wszystkie pliki z folderu DRUKARKI, aby usunąć prawdopodobnie zacięte zadania drukowania. Po ich usunięciu możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy bufor wydruku w oknie Usługi i kliknąć Start, aby ponownie włączyć usługę.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, prawdopodobnie wystąpił problem ze sterownikami drukarek, które zostały zainstalowane dla drukarek. Ręcznie zaktualizuj sterownik i upewnij się, że masz najnowsze sterowniki do swojej drukarki.

Zaufaj, że to działa dla Ciebie!

Inne posty dotyczące procesów wykorzystujących duże zasoby:

  • Problem z wysokim zużyciem procesora w usłudze OneDrive
  • Wysoki poziom wykorzystania procesora przez hosta dostawcy WMI
  • Instalator modułów systemu Windows Wysokie użycie procesora i dysku
  • Desktop Window Manager dwm.exe zużywa dużo procesora
  • Windows Driver Foundation korzystający z dużego procesora
  • Ntoskrnl.exe wysokie użycie procesora i dysku
  • Host Windows Shell Experience używa dużej mocy procesora.