Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows 10

Co to jest czysty stan rozruchu w systemie Windows 10/8/7? Jak wykonać czysty rozruch? Jaka jest różnica między trybem awaryjnym a stanem czystego rozruchu w systemie Windows 10? Cóż, większość z nas zna tryb awaryjny w systemie Windows. Po ponownym uruchomieniu komputera z systemem Windows i rozpoczęciu naciskania klawisza F8 na klawiaturze przejdziesz do trybu awaryjnego . Tryb bezpiecznego rozruchu wykorzystuje minimalny, wstępnie zdefiniowany zestaw sterowników urządzeń i usług w celu uruchomienia systemu operacyjnego Windows.

Czysty stan rozruchu w systemie Windows 10

Z drugiej strony istnieje również stan czystego rozruchu, który służy do diagnozowania i rozwiązywania zaawansowanych problemów z systemem Windows. Jeśli komputer nie uruchamia się normalnie lub jeśli podczas uruchamiania komputera pojawiają się błędy, których nie można zidentyfikować, można rozważyć wykonanie „czystego rozruchu”.

Co robi czysty rozruch

Po uruchomieniu komputera w trybie czystego rozruchu komputer jest uruchamiany przy użyciu wstępnie wybranego minimalnego zestawu sterowników i programów startowych, a ponieważ komputer uruchamia się z minimalnym zestawem sterowników, niektóre programy mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Jak wykonać czysty rozruch

Aby przejść do stanu czystego rozruchu, wpisz MSConfig w wyszukiwaniu początkowym i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Narzędzie konfiguracji systemu. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij opcję Uruchamianie selektywne.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Załaduj elementy startowe i upewnij się, że są zaznaczone opcje Załaduj usługi systemowe i Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu .

wykonać Clean Boot

Następnie kliknij kartę Usługi. Zaznacz pole wyboru Ukryj wszystkie usługi Microsoft . Teraz kliknij Wyłącz wszystko .

Kliknij Zastosuj / OK i uruchom ponownie komputer.

Spowoduje to przejście systemu Windows do stanu czystego rozruchu.

Jeśli czysty rozruch pomógł ci naprawić błąd, dobrze! W innym przypadku na karcie Ogólne kliknij również, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj usługi systemowe , kliknij Zastosuj / OK i uruchom ponownie.

Aby skonfigurować system Windows do korzystania z normalnego stanu uruchamiania, po prostu cofnij zmiany.

Co zrobić po czystym rozruchu

Rozwiązywanie problemów z czystym rozruchem ma na celu wyodrębnienie problemu z wydajnością. Aby rozwiązać problem z czystym rozruchem, należy wykonać szereg czynności, a następnie ponownie uruchomić komputer po każdej akcji. Konieczne może być ręczne wyłączanie jednego elementu po drugim, aby spróbować zidentyfikować ten, który powoduje problem. Po zidentyfikowaniu sprawcy możesz rozważyć jego usunięcie lub wyłączenie.

Przed wykonaniem czystego rozruchu upewnij się, że:

W narzędziu konfiguracji systemu:

  1. Wybierz Ukryj wszystkie usługi Microsoft
  2. Następnie wybierz Wyłącz wszystko.
  3. Kliknij Zastosuj / OK.

Po przejściu do stanu czystego rozruchu może się okazać, że problem zniknął.

Następnie musisz włączyć jedną usługę po drugiej i ponownie uruchomić system w trybie czystego rozruchu, aż problem ponownie się pojawi.

W ten sposób będziesz w stanie zidentyfikować proces, który powoduje problemy.

Najlepiej zawsze najpierw utworzyć punkt przywracania systemu.

Zobacz ten post, jeśli opcja Użyj oryginalnej konfiguracji rozruchu jest wyszarzona w systemie Windows 10. Możesz również przeczytać o czystym rozruchu sprzętu.